Trauma

Ieder mens maakt in zijn/haar leven pijnlijke gebeurtenissen mee: ziekte, ongeval, pesterijen, kwetsingen, maar soms ook geweld en (seksueel) misbruik. Veel mensen zijn in staat om die nare ervaringen, die we trauma's noemen, uiteindelijk goed te verwerken. Dan hebben ze er in het dagelijkse leven geen last meer van. Helaas gaat het niet altijd zo. Afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis, iemands aanleg, ontwikkeling en voorgeschiedenis, kan er blijvende psychische schade ontstaan. Iemand kan bijvoorbeeld last houden van plotselinge angstaanvallen, gespannenheid, heftige emotionele reacties of wantrouwen in relatie tot anderen. Als er herbelevingen, nachtmerries en depressieve gevoelens zijn en iemand specifieke situaties blijft vermijden, dan kan er zelfs sprake zijn van PTSS (posttraumatische stressstoornis).

Behandeling

Aan het begin van de behandeling wordt aandacht gegeven aan je draagkracht. Welke mensen heb je om op terug te kunnen vallen? Hoe ga je met heftige emoties om? Hoe kom je de dag door? Hoe kun je je ontspannen? Welke lasten en verantwoordelijkheden heb je in het dagelijkse leven?

Daarna verkennen we samen welke ervaringen uit het verleden te maken hebben met je huidige klachten. Confrontatie hiermee is nodig voor de verwerking, maar roept wel weer heftige emoties op. De volgende interventies zijn geschikt om de trauma's te verwerken:

* EMDR

* Narratieve Exposure Therapie

* Schematherapie

* Lichaamsgerichte Psychotherapie