Imaginatie-therapie

Imaginatie therapie is een ervaringsgerichte psychotherapie, waarin je als cliënt zelf werkt aan je emotionele genezingsproces. Daarbij maak je, onder leiding  van je therapeut, gebruik van je natuurlijke verbeeldingskracht. Je laat spontaan visuele voorstellingen in je opkomen, die op de een of andere manier te maken hebben met het probleem dat je met je therapeut hebt besproken. Je innerlijke beelden hangen nauw samen met je gevoelsleven.  Je kunt tijdens de imaginatie je  verbeeldingswereld zodanig bewerken, dat je gevoelsleven mee verandert.
In de imaginatie-therapie wordt meer een beroep gedaan op je onderbewuste dan op je beredeneringsvermogen. Maar juist door af te wijken van de vaste, vertrouwde denkpatronen, vergroot je je mogelijkheden om de juiste oplossing voor  problemen te vinden. 
Een specifieke methode binnen de imaginatietherapie is de Grote/Kleine-Imaginatie, waarin er heling van het Innerlijke Kind plaatsvindt. Psychische kwetsuren en trauma’s uit de kinderjaren, die in de volwassenheid nog steeds tot blokkades en hevige emotionele reacties leiden, worden alsnog geheeld.