Pijn

Pijn is bedoeld om je te waarschuwen dat je lichaam beschadigd is. Zorg en aandacht voor het pijnlijke lichaamsdeel helpen bij de genezing. Maar soms blijkt er lichamelijk niets aan de hand te zijn, terwijl je toch echt pijnklachten hebt. 

Bij pijn beseffen we dat lichaam en geest een eenheid zijn. Lichamelijke pijn beïnvloedt je stemming. Verdriet, boosheid en angst kun je voelen als lichamelijke pijn. De manier waarop je met pijn omgaat heeft invloed op hoe je de pijn beleeft. Bij stress spannen je spieren zich aan; bij langdurige verhoogde spierspanning krijg je pijnklachten.

 

Als je psychologische hulp wilt vanwege pijnklachten, is het belangrijk dat je je eerst bij je arts hebt laten onderzoeken of er geen lichamelijke oorzaken zijn. 

De psychologische behandeling is gericht op het achterhalen van de oorzaken en betekenis van de pijnklachten en/of het leren omgaan met (chronische) pijn.

In de therapie kunnen de volgende methoden gekozen worden:

Ontspanningsoefeningen

Energiemanagement

Lichaamsgerichte Psychotherapie

Imaginatietherapie

EMDR

ACT

Oplossingsgerichte Psychotherapie

Mindfulness / Christelijke Meditatie