Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een succesvolle therapie die in de reguliere gezondheidszorg het meest wordt toegepast. 
De grondgedachte is dat (problematische) gevoelens en gedrag voortkomen uit gedachten. Disfunctionele overtuigingen worden onderzocht en uitgedaagd en door gedragsexperimenten weerlegd.