Eetproblemen

Het lukt je niet om je te houden aan een gezond dagelijks eetpatroon. Je kunt niet ophouden met eten, je eet teveel tussendoortjes of je eet op ongebruikelijke tijden. Je wordt te dik, of je wilt dit voorkómen door veel te sporten, laxeermiddelen te gebruiken of te braken.
Sommige mensen eten juist veel te weinig, uit angst om dik te worden. In extreme gevallen kun je anorexia nervosa ontwikkelen, een aandoening waarbij je gezondheid ernstig gevaar loopt. 

 

Behandeling
We stellen eerst vast welk type eetprobleem je hebt. 
In geval van Anorexia nervosa is het advies om in behandeling te gaan bij een gespecialiseerde SGGZ-instelling.
We verkennen ook of je eetprobleem samenhangt met andere psychische problemen, bijvoorbeeld een depressie of persoonlijkheidsproblematiek.

In de therapie kunnen we de volgende methoden toepassen:

CGT

EMDR
Oplossingsgerichte Psychotherapie