Psychologische Testen

Een psychologische test is een meetinstrument waarbij meestal de geteste persoon wordt vergeleken met een groep personen. Deze vergelijkingsgroep kan de normale Nederlandse bevolking vertegenwoordigen, maar ook specifieke groepen, bijvoorbeeld een bepaalde leeftijdscategorie. Een test is gericht op bepaalde, welomschreven kenmerken zoals: karaktertrekken, vaardigheden, interesses of psychische klachten.
De uitslag van een  test kan helpend zijn bij:
- het verkrijgen van meer zelfinzicht
- oriëntatie op school- en beroepskeuze
- het vaststellen van (de ernst van) een psychische stoornis
- de evaluatie van het therapieproces
In onze therapie-praktijk worden uitsluitend wetenschappelijk verantwoorde  tests afgenomen, m.b.t.:
* ADHD
* Autisme Spectrum stoornissen
* Beroepentest voor studiekeuze
* Beroepskeuze
* Groepsrollen
* Carrière-ankers
* Competenties
* Depressie
* Dwangstoornis
* Geloof
* Godsbeeld
* Hoog-sensitiviteit
* Intelligentie
* Introversie/Extraversie
* Persoonlijkheid
* Psychische klachten algemeen
* Psychologisch Welbevinden
* Transactionele Analyse
* Vermoeidheid
* Werkstijl
* Werkwaarden
* Ontwikkelingsprofiel interview