Ontwikkelingsanamnese

Een Ontwikkelingsanamnese is een onderzoek waarin nagegaan wordt of er in de kinderjaren van de cliënt aanwijzingen zijn geweest die duiden op een ontwikkelingsstoornis zoals ADD, ADHD en / of ASS (aandachtstekortstoornis, hyperactiviteit, autisme). De cliënt vult een vragenlijst in en wordt uitgenodigd voor een interview, bij voorkeur samen met een familielid die hem/haar in de eerste kinderjaren van dichtbij heeft meegemaakt. In een adviesgesprek krijgt de cliënt een verslag van het onderzoek, vergezeld van adviezen.